Конкурс на проведення дослідження на гендерну тематику для інституційних грантерів TTDI
В межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів оголошується конкурс на підготовку policy research на гендерну та/чи антидискримінаційну тематику. Очікується, що партнерські аналітичні центри дослідять тематику запобігання та протидії дискримінації і забезпечення рівності та нададуть рекомендації органам влади щодо вирішення проблемних сфер державної політики.
Дедлайн: 11 березня 2020 року включно
Аплікаційну форму і бюджет на отримання фінансування потрібно надіслати не пізніше 23:59 11 березня 2020 року за адресою golota@irf.ua. Заявки, надіслані після вказаного терміну, розглядатися не будуть.

Терміни проведення досліджень: травень – грудень 2020 року. Оптимальна тривалість проекту – 5-6 місяців.

Бюджет конкурсу: 15 000 дол. США. Оптимальний бюджет проектної пропозиції — 5000- 6000 дол. США.

Питання, які варто описати в аплікаційній формі:
 • Актуальність обраної тематики дослідження.
 • Мета та завдання дослідження.
 • Тезова інформація про методологію дослідження.
 • Очікувані результати та їх використання.
 • Як будуть поширені / прокомуніковані результати дослідження.
 • Можливі ризики та проблеми під час виконання проекту.

Витрати, які можуть бути закладені у бюджет дослідження:
 • Гонорар координатору/ці проведення дослідження.
 • Гонорар аналітику/кині партнерського аналітичного центру.
 • Гонорар зовнішніх експертів-аналітиків, яких потребує дослідження (експертів партнерських аналітичних центрів, незалежних експертів, які спеціалізуються у тематиці дослідження).
 • Гонорар зовнішньому рецензенту дослідження.
 • Супутні витрати на проведення дослідження (наприклад, невелике соціологічне дослідження, фокус-група, візуалізація результатів дослідження, кава-пауза під час координаційних зустрічей, переклад стислого резюме дослідження (у разі доцільності) тощо).
 • Витрати на проведення презентації результатів дослідження (оренда приміщення, кава-пауза, переклад у разі необхідності).
 • Банківські послуги.
Важливо! Працівники організації, які залучені в межах інституційного гранту TTDI як штатні співробітники, не можуть бути залучені до виконання дослідження як фізичні особи-підприємці.
Гендерна рівність є складовою прав людини. Демократичне суспільство повинно надавати і чоловікам, і жінкам рівні можливості брати участь в усіх сферах життя. Гендерна дискримінація у будь-якій соціальній сфері (як публічній, так і приватній) та у будь-якому інституті (від сім'ї до політики) є важливим питанням, яке в демократичному суспільстві має вирішуватися на державному рівні.

Фаховий аналіз ситуації у сфері гендеру та недискримінації дає можливість врахувати різноманітні погляди, потреби та інклюзивність думок різних соціальних груп, чутливість і критичність для розробки та запровадження інклюзивних політик. Передбачається, що експертки і експерти аналітичних центрів мають розуміти та розповсюджувати ідеї рівних прав і можливостей, працювати з особливостями гендерного аналізу та політики гендерної пріоритетизації та брати їх до уваги у своїй аналітичній діяльності[1], прагнути до включення підходів гендерної рівності та недискримінації в державні політики та стратегії.

[1] Марценюк Т., Голота С. Гендерний аналіз аналітичних центрів України. – К.: Міжнародний фонд "Відродження", 2018. - 21 с. 3
У 2019 році Ініціатива з розвитку аналітичних центрів підтримала чотири дослідження на гендерну тематику. Наразі, три із чотирьох досліджень фіналізовано, із дослідницькими текстами можна ознайомитися за лінками:
Тематика дослідження

Партнерський аналітичний центр самостійно обирає тематику дослідження. Важливо, щоб вона відповідала стратегічним напрямкам діяльності організації та безпосередньо стосувалося аспектів гендерної рівності і/чи недискримінації.

Пропоновані сфери дослідження. Цей перелік не є вичерпним, організації можуть самостійно визначити тему у сфері гендерної рівності / недискримінації / інтерсекціональності:

1. Ринок праці в Україні:
 • горизонтальна і вертикальна сегрегація ринку праці (та її різних дотичних аспектів, як-от освіти та військової сфери тощо);
 • становище ВПО, соціально незахищених верств населення на ринку праці (наприклад, людей старшого віку);
 • закордонна та внутрішня трудова міграція (гендерні аспекти), становище мігрантів-громадян України;
 • вікова дискримінація на ринку праці;
 • сексуальні домагання та дискримінація на ринку праці;
 • антидискримінаційний і гендерний аналіз доходів, ставок на ринку.
2. Гендерний та недискримінаційний аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні:
 • механізми залучення жінок у політику та державне управління (гендерні квоти та інші позитивні дії);
 • гендерні аспекти електоральної поведінки;
 • участь у політичних кампаніях та вплив на політику;
 • гендерна дискримінація і політична культура в Україні (наприклад, поведінка в парламенті, етичні межі передвиборчих піар-кампаній, аналіз призначень на політичні посади тощо).
3. Вартість гендерного насильства / дискримінації певної групи населення для державного бюджету.

4. Вплив міжнародних зобов'язань України у сфері гендеру та недискримінації на державну політику (зокрема, Стамбульської конвенції).

5. Гендерні аспекти дипломатії.

6. Гендерні особливості освіти та доступу до освітніх послуг в Україні.

7. Гендерний моніторинг ЗМІ у сферах стратегічних пріоритетів грантерів / дослідження мови ворожнечі у ЗМІ / мови ворожнечі проти етнічних меншин / вразливих груп населення.

8. Сексизм у рекламі.

9. Гендерні / недискримінаційні аспекти у сільській місцевості:
 • особливості ринку праці у сільській місцевості, гендерні аспекти працевлаштування вразливих груп населення;
 • гендерна статистика серед ОМС, в тому числі об'єднаних територіальних громад;
 • гендерні та інші антидискримінаційні аспекти в контексті реформи децентралізації.
10. Дослідження наявного стану справ із гендерною статистикою в Україні.

11. Гендерний та недискримінаційні аспекти дотримання / забезпечення прав населення, зокрема, вразливих груп населення у ситуаціях війни на Сході України та на окупованій території Автономної республіки Крим: аспекти дотримання гендерної рівності та запобігання / протидії дискримінації щодо вимушено переміщених осіб.

12. Економічні можливості та соціальні умови самореалізації жінок.

13. Сексуальні права / Репродуктивне здоров'я / Гендерні аспекти громадського здоров'я.

14. Рівність у доступі до освіти та кар'єри.

15. Рівність у кар'єрі у сфері оборони (наприклад, в контексті нових можливостей військової служби для жінок).

16. Безпека, захист від дискримінації та гендерно обумовленого насильства. Зокрема, аналіз міжнародних зобов'язань держави Україна у цій сфері.

Важливо! Кожний аналітичний документ повинен мати рекомендації до органів влади / органів місцевого самоврядування за результатами проведеного дослідження, пропоновані варіанти вирішення проблемної ситуації.
Просимо звернути увагу на такі компоненти / підходи / сфери:

 • Гендерно-сегрегована статистика (gender disaggregated data).
 • Гендерно зблансоване представництво (gender balanced participation).
 • Гендерно збалансована / чутлива комунікація, лексика та менеджмент організацій (gender sensitive communication, language, project management).
 • Оцінка гендерного впливу (gender impact assessment).
 • Гендерне бюджетування (gender budgeting).
Важливо! Тематика запобігання та протидії дискримінації і забезпечення рівності, зокрема гендерної, є однією із пріоритетних тем у діяльності Посольства Швеції в Україні.
Просимо ознайомитися із підходами Посольства Швеції до гендеру та недискримінації перед написання заявок:
Просимо також ознайомитися зі змістом посібника Ініціативи з розвитку аналітичних центрів "Інтеграція гендерної складової в аналітичні матеріали"
30 січня / 2020
Made on
Tilda